Vår teknologi

På 60-tallet satt man i Norsk Kjemikal Teknikk og regnet. Man mente det var mulig å videreutvikle elektronrørteknologien(galvaniseringen). Man regnet ut at hvis man i en penetrerende oljeløsning tilsatte både en anonde og katode, og disse bare hadde delvis kontakt gjennom en halvleder ville anoden nøytralisere de galvaniske spenningene og på denne måten hindre rust og forvitring. Fordelen med halvlederen var at anoden da ville gå langt langsommere til grunne ettersom den ikke var i full kontakt med katoden.

 

Det skal nevnes at det ble tatt med i betraktningen at systemet også ville være en effektiv sopp- og råtehindrer. Beregningene viste at preparatet nærmest ville beskytte så å si alle materialer mot forvitring og korrosjon. Et hvert materialet, enten det er metall, stein, tre, plast forvitrer jo ved at ioner vandrer. Teknologien ville hindre ionevandringen, og på grunn av den elektrokjemiske spenningen også hindre vekst av bakterier og sopp.Preparatene til Norsk Kjemikal Teknikk har hatt mange navn: Ferromax Rustdød Super, Ferromax Rustkonverter, Ferromax Etterbehandlingsolje mm.

Norwegian Chemical Technique kan i dag tilby høykvalitetsprodukter som er utviklet og satt sammen på basis av den kunnskap og filosofi som har vært rådene hele tiden. Nemlig at kundene skal få preparater og løsninger som forlenger vedlikeholdsintervallene betydelig.

Du er her: Hjem Om oss Vår teknologi